Ulgi dla przedsiębiorców

Published by Redakcja on

Jakie ulgi przysługują osobom prowadzącym działalność gospodarczą? Jakie są ulgi dla osób, które niedawno otworzyły swoją działalność? Ile wynosi ulga inwestycyjna. Co jeśli w prowadzeniu firmy pomaga partner fiskalny? W poniższym artykule informujemy o ulgach dla przedsiębiorców w 2017.

Wysokość ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą (Zelfstandigenaftrek) utrzymuje się na tym samym poziomie co w latach 2015 i 2016, i wynosi € 7.280.

Dla osób, które niedawno otworzyły działalność przysługuje dodatkowo ulga dla “starterów”, w wysokości € 2.123.

Jeżeli w prowadzeniu firmy pomaga partner fiskalny, to można zastosować odpis, tzw. Meewerkaftrek. Wysokość tego odpisu uzależniona jest od osiągniętego dochodu oraz ilości przepracowanej przez partnera w firmie liczby godzin:

 

Odpis z tytułu współpracy partnera (Meewerkaftrek) 2017
Godziny współpracy Odpis (Procent od dochodu)
0 – 525 0%
525 – 875 1,25%
875 – 1.225 2%
1.225 – 1.750 3%
1.750 i więcej 4%
Źródło https://www.belastingdienst.nl

Aby skorzystać z wyżej wymienionych udogodnień fiskalnych, spełnić należy tzw. kryterium godzinowe.

Inną ulgą, z której mogą korzystać przedsiębiorcy jest zwolnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MKB – winstvrijstelling). Zwolnienie to wynosi 14% od zysku z firmy (po pomniejszeniu o inne należne ulgi).

Firmy, które inwestują w środki trwałe mogą ubiegać się o małą ulgę inwestycyjną (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Ulgę tą można zastosować, jeżeli łączna wartość inwestycji w środki trwałe wyniesie więcej niż € 2.301.

 

Mała ulga inwestycyjna (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) 2017
Próg Wartość inwestycji Odpis inwestycyjny
1 0 – 2.300 €0
2 2.301 – 56.192 28% x (wartość inwestycji)
3 56.193 – 104.059 €15.734
4 104.060 – 312.176 €15.734 – 7,56% x (wartość inwestycji – €104.059)
5 312.176 i więcej €0

Odpis dla osób, które zamknęły swoją działalność gospodarczą (Stakingsaftrek) wynosi w roku 2017 € 3.630.

Źródło: Kurek Biuro Rachunkowe www.kurek.nl

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.