OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI / PRIVACYVERKLARING

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI (Pools)
Portal dla (początkujących) przedsiębiorców w Holandii – by KROPKA.NL jest własnością Kurek Biuro Rachunkowe. Kurek Biuro Rachunkowe nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych, chyba że dostarczysz nam je dobrowolnie. Możesz więc odwiedzać stronę anonimowo.

GROMADZONE INFORMACJE
Jeśli skontaktujesz się z nami, zapiszemy podane imię i adres e-mail, którego użyłeś. Robimy to również po zarejestrowaniu się na do naszego newslettera. Jeśli wysłałeś zapytanie do Kurek Biuro Rachunkowe lub zostałeś klientem Kurek Biuro Rachunkowe to Twoje imię, nazwisko oraz dane kontaktowe zostaną zapisane, a w przypadku klientów biznesowych zostanie skontrolowany numer KvK.

CEL
Zebrane dane służą wyłącznie do kontaktowania się, na przykład do odpowiadania na pytania lub wysyłania dokumentów. Będziesz otrzymywać newsletter tylko wtedy, gdy się na niego zapiszesz lub jeśli zostaniesz naszym klientem. Kiedy zrezygnujesz z subskrypcji newslttera, dane zostaną usunięte z naszej bazy danych. Dane osobowe nie będą ujawniane lub udostępniane osobom trzecim, o ile są one przechowywane na serwerach firm trzecich. Zawarliśmy z tymi firmami umowy dotyczące procesów, aby jak najlepiej chronić twoje dane.

PLIKI COOKIE
Na naszej stronie używane są pliki cookie. Są to niezbędne pliki cookie przyczyniające się do prawidłowego działania kropka.nl poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

PRAWO DO WGLĄDU
Masz prawo żądać wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych. Jednakże nie przetwarzamy danych osobowych za pomocą umieszczonych plików cookie. Nie mamy wpływu na wykorzystanie plików cookie przez kanały mediów społecznościowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, skontaktuj się z nami wysyłając do nas maila.

ZMIANY I PYTANIA
Kurek Biuro Rachunkowe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Kurek Biuro Rachunkowe zaleca regularne sprawdzanie naszego oświadczenie o ochronie prywatności w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące ochrony prywatności Kurek Biuro Rachunkowe możesz wysłać je do Kurek Biuro Rachunkowe, adres: Bruijnings Ingenhoeslaan 154-156 2273 KV Voorburg, 70 250 57 15 lub info@kurek.nl (Dariusz Kurek).

Aktualizacja: maj 2018

PRIVACY ALGEMEEN
Kurek Administratieve Dienstverlening verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt. Je kunt de website dus anoniem bezoeken.

VERZAMELDE INFORMATIE
Neem je met ons contact op zullen we de door jou opgegeven naam en het door jou gebruikte e-mailadres opslaan. Dit doen wij ook wanneer jij je inschrijft voor de nieuwsbrief. Stel je een vraag aan Kurek Administratieve Dienstverlening of wordt je een klant van Kurek Administratieve Dienstverlening worden je naam en contactgegevens opgeslagen en bij zakelijke klanten zal het KvK nummer gecontroleerd worden.

DOEL
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Je ontvangt alleen de nieuwsbrief wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of het ontvangen van de blogposts worden de gegevens uit onze database verwijderd. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

COOKIES
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.  Dat zijn noodzakelijke cookies helpt kropka.nl bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

INZAGERECHT
Je heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen.

Mocht je hier toch vragen over hebben, neem dan alstublieft via email contact met ons op.

WIJZIGINGEN EN VRAGEN
Kurek Administratieve Dienstverlening behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Kurek Administratieve Dienstverlening adviseert je regelmatig dit privacy statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement van Kurek Administratieve Dienstverlening dan kun je deze richten aan Kurek Administratieve Dienstverlening Bruijnings Ingenhoeslaan 154-156 2273 KV Voorburg, 70 250 57 15 of info@kurek.nl t.a.v. Dariusz Kurek.

Meest recente update: mei 2018