Jak łatwo uniknąć płacenia kary za nieterminowe złożenie deklaracji BTW [III. KWARTAŁ 2017]

Podatek od wartości dodanej (BTW), w Polsce znany jako VAT, może być rozliczany w Holandii z różną częstotliwością – w zależności od decyzji Urzędu Skarbowego (Belastingdienst): miesięcznie, kwartalnie, a w niektórych sytuacjach raz w roku. Większość małych firm może składać deklarację kwartalnie. W związku z tym przypominamy, że w październiku przedsiębiorca rozliczający Read more…

Co należy wiedzieć zatrudniając zleceniobiorcę w Holandii? [Tymczasowe zawieszenie egzekucji przepisów prawa DBA]

Zawieszenie egzekucji przepisów prawa Wet Dereguliering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) zostało przedłużone do 1 lipca 2018. Wcześniej zawieszenie obowiązywało do 1 stycznia 2018. Co oznacza to dla Was – zleceniodawców w praktyce? Postaram się wyjaśnić to w poniższym artykule.

O co w ogóle chodzi w prawie DBA?

Od 1 maja 2016 roku obowiązują przepisy Wet Dereguliering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA), które zastąpiły znany większości z Was Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Od tego momentu jako zleceniodawca ponosisz większe ryzyko. To na Tobie, podejmując współpracę z podwykonawcą, leży obowiązek oceny, czy przy danym zleceniu mowa jest o stosunku pracy, czy też nie. Ważnym elementem nowych regulacji są tzw. umowy modelowe.

(more…)