Prinsjesdag 2022. Co zmieni się dla przedsiębiorców w Holandii?

Published by Redakcja on

Prinsjesdag 2022. Co zmieni się dla przedsiębiorców w Holandii?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą w Holandii to pewnie interesują Cię planowane zmiany podatkowe ogłoszone podczas Prinsjesdag (pol. Dzień Księcia). Ponieważ w dniu 20 września 2022 zostały ogłoszone plany podatkowe na rok 2023 to redakcja Kropka.nl spieszy, żeby przybliżyć je swoim czytelnikom. Nie wszystkie plany są definitywne. Muszą one jeszcze uzyskać zgodę obu izb parlamentu (Stanów Generalnych). Plany ogłoszone podczas Prinsjesdag zostaną następnie omówione w Pierwszej i Drugiej Izbie Parlamentu. Jeżeli plany te zostaną zatwierdzone, będą one obowiązywały, zazwyczaj, od 1 stycznia nowego roku. W poniższym artykule skupimy się na zmianach podatkowych dotyczących przedsiębiorców w Holandii.

Dzień Księcia 2022: to zmieni się dla przedsiębiorców w Holandii:

Zmiany dotyczące przedsiębiorców (ZZP) jak i spółek BV mają na celu zmniejszenie różnicy w obciążeniach podatkowych między przedsiębiorcami i pracownikami. 

#1: Obniżenie ulgi dla samodzielnych przedsiębiorców

Jakie pierwsze Urząd Podatkowy Belastingdienst zamierza przyśpieszyć proces zmniejszania redukowania ulgi dla samodzielnych przedsiębiorców (zelfstandigenaftrek). Ulga ta będzie stopniowo zmniejszana z 6.310 EUR w 2022 r. do 900 w 2027 r. W 2023 r. wyniesie 5.030 EUR. Natomiast ulga dla początkujących przedsiębiorców pozostaje bez zmian (2.123 EUR).

Rozwój odliczenia dla samozatrudnionych w najbliższych latach będzie wyglądał następująco:

Kwota odliczenia

  • 2022 – 6.310 €
  • 2023 – 5.030 €
  • 2024 – 3.750 €
  • 2025 – 2.470 €
  • 2026 – 1.200 €
  • 2027 – 900 €

#2: Likwidacja zwolnienia BPM dla aut dostawczych

Kwestia motoryzacji również nie przeszła obojętnie podczas obrad. Rząd Holenderski chce zwiększyć wpływy do budżetu oraz stymulować sprzedaż ekologicznych samochodów. Przyczynić ma się do tego reforma podatku od zakupu pojazdu mechanicznego. Od 2025 r. również przedsiębiorcy mają być zobowiązani do płacenia podatku BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) przy zakupie samochodu dostawczego. Wysokość podatku będzie zależna od emisji CO2. Natomiast auta bezemisyjne będą zwolnione z podatku.

#3: Podwyżki podatku drogowego

Kolejna zmiana dla przedsiębiorców w Holandii to podwyżka podatku drogowego. Przedsiębiorców czeka wzrost stawki podatku od pojazdów mechanicznych (MRB) dla samochodów dostawczych. W 2025 r. wzrost podatku MRB (motorrijtuigenbelasting) wyniesie 15%. Natomiast w 2026 roku podatku wzrośnie o kolejne 6,96%.

#4: Likwidacja rezerwy emerytalnej

Z początkiem 2023 r. zostaje wycofana rezerwa emerytalna (oudedagsreserve). Rezerwa emerytalna pozwala odroczyć tymczasowo opodatkowanie części dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym. Rok 2022 r. jest ostatnim rokiem, w którym przedsiębiorca ma szansę z niej skorzystać. Zbudowana już rezerwa będzie mogła zostać rozliczona według obecnie obowiązujących zasad.

#5: Podwyżka podatku od spółek 

Powód do narzekania mają również właściciele podmiotów prawnych.

Rząd zapowiada obniżenie progów podatkowych oraz podwyższenie stawek podatku od spółek (vennootschapbelasting, skrót VPB).

Stawki podatku od spółek w 2022:

Kwota podlegająca opodatkowaniuStawka
Do 395.000 €15,0%
Powyżej 395.000 €25,0%

Planowane stawki podatku od spółek w 2023:

Kwota podlegająca opodatkowaniuStawka
Do 200.000 €19,0%
Powyżej 200.000 €25,8%

#6: Wprowadzenie 2 progów w BOX 2.

Zmian doczekać ma się również podatkowy BOX 2, czyli dochód ze znacznego udziału w spółce. Rząd planuje zastąpić aktualną stawkę 26,9% 2 progami podatkowymi. Od 2024 r. czynności takie jak wypłata dywidendy czy sprzedaż udziałów przyjdzie podatnikom opodatkować w następujący sposób:

Kwota podlegająca opodatkowaniuStawka 2024
Do 67.000 €24,5%
Powyżej 67.000 €31,0%

#7: Wyższy podatek przy zakupie drugiego mieszkania

Ważną wiadomością dla potencjalnych nabywców nieruchomości może okazać się podwyższenie podatku transferowego (overdrachtsbelasting). Za zakup drugiego mieszkania przyjdzie zapłacić 10,4 % w miejsce obecnego 8%.

#8: Zmiany w BOX 3

Kontynuując zmiany dla przedsiębiorów w Holandii od 2023 roku warto wiedzieć, że podatek od oszczędności rozliczany w BOX3 czeka całkowita modernizacja. Stawka podatku będzie zwiększana co roku o 1 punkt procentowy – 32% w 2023, 33% w 2024 i 34% w 2025.

Kwota oszczędności wolna od opodatkowania zostanie zwiększona z 50.650 EUR do 57.000 EUR (dla partnerów z 101.300 EUR do 114.000 EUR).

Zostanie wprowadzony system efektywnej stopy zwrotu z oszczędności i inwestycji. Stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomości oraz udziały w spółkach będzie wyceniana wyżej niż np.: oszczędności gotówkowe.

Założeniem nowego systemu jest aby osoby z oszczędnościami (z niską rentownością) płaciły niższy podatek, a osoby z wysoką rentownością – wyższy niż dotychczas. 

#9: Wyższy ryczałt za trasy firmowe

Po latach nieugiętości rząd zaplanował podwyższenie ryczałtu za trasy firmowe. Od 1 stycznia 2023 r. z 0,19 EUR do 0,21 EUR za kilometr, a od 1 stycznia 2024 r. do 0,22 EUR za kilometr. Ta zmiana ma przynieść korzyści przedsiębiorcom jak i osobom pracującym na etacie.

#10: Niższy podatek dochodowy w pierwszym progu

Podatnicy pocieszenia mogą szukać w nadchodzących zmianach podatku dochodowego dla osób fizycznych (inkomstenbelasting). Stawka pierwszego progu podatku dochodowego zostanie obniżona w 2023 r. z 37,07% do 36,93%. Natomiast sam próg zwiększony zostanie z 69.398 EUR do 73.031 EUR.

PrógKwota podlegająca opodatkowaniuStawka2022
1Do 69.399 €37,07%
2Powyżej 69.399 €49,50%
PrógKwota podlegająca opodatkowaniuStawka2023
1Do 73.031 €36,93%
2Powyżej 73.031 €49,50%

Źródło:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan

Opracował: Dariusz Kurek KUREK Administratieve Dienstverlening

Categories: Biznes

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.