Dotacja dla firm w związku z utratą przychodów [Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)]

Published by Dariusz Kurek on

Co to jest TOGS

TOGS to skrót od de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS).

Regulacja ta dotyczy dotacji dla firm, które przez rozpowszechnianie się wirusa korona odczuwają negatywne skutki ekonomiczne.

Dotacja ta jest jednorazowa i wynosi 4.000 euro.

 

Dla kogo jest TOGS

Dotacja TOGS przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których główna działalność wymieniona jest na liście SBI.

Firma musi być wpisana z tą działalnością w rejestrze KvK. Ważny jest wpis na dzień 15 marca 2020. Nie można więc dokonać zmiany kodu SBI z datą wsteczną.

Kod SBI składa się z 4 lub 5 cyfr. Znajdziesz go na wyciągu z KVK. Główna działalność wymieniona jest zawsze na samej górze listy kodów działalności.

Jeżeli prowadzisz firmę jednoosobową (eenmanszaak) możesz sprawdzić swoje dane w KvK, logując się kodem DigiD: www.kvk.nl/mijnondernemingen/

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

 Aby zostać objętym dotacją TOGS, przedsiębiorca musi spełniać następujące warunki:

 • Firma jest założona i wpisana do rejestru KVK przed 15 marca 2020,
 • Kod głównej działalności firmy jest wymieniony na liście kodów SBI,
 • Firma ( za wyjątkiem branży gastronomiczno – hotelarskiej) musi posiadać przynajmniej 1 fizyczny adres działalności inny niż prywatny adres właściciela firmy. Adres siedziby firmy nie może być więc adresem prywatnym właściciela,
 • Firma w branży gastronomiczno – hotelarskiej może mieć siedzibę zarejestrowaną pod adresem prywatnym. Ponadto musi posiadać inny wynajmowany, dzierżawiony lub własnościowy lokal, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • Dotacja wynosi 4.000 euro dla firmy. Tak więc nie jest przyznawana na każdy adres firmy osobno,
 • Przedsiębiorca deklaruje, że w okresie od 16 marca do 15 czerwca 2020 utrata przychodów wyniesie co najmniej 4.000 euro,
 • Przedsiębiorca deklaruje, że w okresie od 16 marca do 15 czerwca 2020 poniesie stałe koszty działalności w wysokości co najmniej 4.000 euro,

Jakie rodzaje działalności objęte są dotacją TOGS?

Dotacja TOGS przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których główna działalność wymieniona jest na liście SBI.

Firma musi być wpisana z tą działalnością w rejestrze KvK. Ważny jest wpis na dzień 15 marca 2020. Nie można więc dokonać zmiany kodu SBI z datą wsteczną.

Listę kodów objętych programem pomocowym znajdziesz tutaj:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

 

Jakie dane potrzebne są do złożenia wniosku?

 Aby złożyć wniosek o dotację TOGS, potrzebne będą:

 • Dane do logowanie eHerkenning lub kod DigiD,
 • Nummer KVK,
 • Kod SBI głównej działalności firmy,
 • Numer bankowy przedsiębiorcy,
 • Adres firmy,
 • Dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć online przez eLoket na stronie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html?pageUri=/catalog/openForm.do%3Fpath%3Dcatalog%3A//Regelingen/414NOOD%26create%3Dnew

 

Źródło: www.kvk.nl, www.rvo.nl

Opracował: Dariusz Kurek KUREK Administratieve Dienstverlening


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.